Norge villig att satsa på järnvägen Kiruna – Narvik

Karin Åström (S), Ordföranden för Nordiska rådets svenska delegation,
har drivit att lösa hindren för järnvägssträckan i Nordiska rådet.
Karin har nu fått svar från den norska regeringen. De kommer nu att
satsa på att försöka ta bort de sista hindren som finns på sträckan
mellan Kiruna och Narvik.

Karin Åström är nöjd med den norska regeringens svar:
– Det visar på att den norska regeringen nu börjar ta denna fråga på
allvar. Det har gått alldeles för lång tid utan att någon har gjorts
på sträckan Kiruna – Narvik. Denna sorts gränshinder kostar både
Sverige och Norge stora summor pengar varje år.

– Vi måste inom det nordiska samarbetet göra allt vi kan för att underlätta för individer och företag att smidigt röra sig över våra gränser. Minskade hinder
skapar fler jobb i Norrbotten, säger Karin Åström, Ordföranden för
Nordiska rådets svenska delegation och riksdagsledamot (S).

– Det har varit problem med olika certifikat på lokförare i Sverige
och Norge samt att bland andra LKAB:s lok inte kunde utnyttja dess
nya och mer miljövänliga teknik, säger Karin Åström, Ordföranden för
Nordiska rådets svenska delegation och riksdagsledamot (S).

Ett av de allvarligaste problem som dock inte än fått sin lösning är
kapaciteten på sträckan mellan Kiruna och Narvik. Om tre år beräknas
kapaciteten nått sitt max vilket kan påverka LKAB:s produktion,
säger Karin Åström, Ordföranden för Nordiska rådets svenska
delegation och riksdagsledamot (S).

Det finns idag inget norskt beslut om att öka kapaciteten på
sträckan, men den norska regeringen skriver i sitt svar till Karin
Åström att de kommer att se över frågan när den nya
infrastrukturplanen kommer att behandlas under nästa år samt att de
har inlett samtal med bland andra LKAB.

För mer information:
Karin Åström
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070  231 66 99

 

facebook Twitter Email