Minister måste svara på frågan varför människor ska dö när inte underhållet av vägarna följs upp?

– Det är självklart att företag som upphandlas för vägunderhåll pressar sina kostnader,  men varför följer ingen upp hur bra utfört underhållet är, frågar sig Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet. Han konstaterar i en fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) att trafikverket inte gör någon egen kvalitetssäkring av beställt underhållsarbete.

 

– Vägarna blir som halkbanor varma sommardagar och är tillsammans med ?potthålen? som finns på många vägar p g a brister i att kvalitetssäkra utfört arbete regelrätta dödsfällor. Inte minst för de som kör motorcykel på våra sommarvägar, något som Uppdrag gransking visade, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Det är många trafikanter som drabbas av denna ordning men kanske främst motorcyklisterna. Därför vill jag veta om Trafikverket ska ansvara för att beställt arbete blir utfört och om särskilda varningsskyltar för motorcyklar behövs i dessa fall, frågar Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet?

Länk till Leif Petterssons interpellation

Länk till uppdrag granskning

facebook Twitter Email