Mer samverkan -inte mindre

Socialdemokratiska kommunalråd och gruppledare i opposition, ser med stor oro hur den styrande majoriteten i Region Norrbotten vill säga upp samverkansavtalet mellan regionen och kommunen.

Länsservice är den avdelning på Region Norrbotten som har i uppdrag att tillse att materialförsörjning och distribution av hjälpmedel fungerar inom Norrbottens län mellan regionen och kommunerna. Det innefattar bland annat att nödvändigt material ska finnas vid varje vårdinrättning.

Det här är en del i en välfungerande samverkan mellan kommuner och regionen. I ett län som Norrbotten med stora ytor och liten befolkning, är det av största vikt med fungerande samverkan och samarbete. Samverkansavtalen har även visat sig vara kostnadseffektiva över tid.

Därför ser vi nu med stor oro hur den styrande majoriteten i Region Norrbotten med Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet agerar för att säga upp det befintliga avtalet, vilket i praktiken innebär en uppenbar risk för att verksamheten privatiseras. Det innebär att det blir upp till varje enskild kommun att själva genomföra upphandlingar för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial, vilket riskerar att bli dyrare och notan för detta kommer då att hamna på skattebetalarna i vår egen kommun.

I slutändan är det medborgarna som riskerar att drabbas. Med en privat utförare finns inga garantier för att varken utbud och tillgång kommer att vara desamma. Det kan handla om att personer som redan befinner sig i en utsatt ställning, riskerar att stå utan livsviktiga hjälpmedel som inkontinensskydd eller reservdelar till insulinpumpar.

Att i det läget vi nu befinner oss i, mitt under en brinnande pandemi, genomföra en förändring av det här slaget är inget annat än djupt oansvarigt. Det är inte svårt att föreställa sig vilka förödande effekter det hade kunnat få om materialtillförseln inte hade fungerat under pandemin.

En klokare väg hade varit att rätta till enskilda fel i samverkansavtalen, men istället för att göra detta så väljer Region Norrbottens styre att riva upp och kasta ut hela den fungerande samverkan med badvattnet. Som socialdemokrater så ser vi att det behövs mer samverkan -inte mindre.

 

Robert Bernhardsson     Anne Jakobsson     Fredrik Hansson

Kommunalråd                  Kommunalråd        Kommunalråd

Jokkmokk                          Överkalix                Luleå

 

Nina Waara (S)                     Birgitta Larsson       Tommy Nilsson

Gruppledare i opposition    Kommunalråd          Kommunalråd

Haparanda                            Gällivare                  Kalix

 

Mats Taaveniku                    Ulrica Hammarström     Helena Stenberg

Gruppledare i opposition    Kommunalråd                Kommunalråd

Kiruna                                  Pajala                              Piteå

 

Claes Nordmark (S)        Tomas Egmark

Kommunalråd                 Kommunalråd

Boden                                Älvsbyn

facebook Twitter Email