Med anledning av besked om stängning av finska gränsen

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt, i Sverige och i Norrbotten.

Förra veckan fick vi kännedom att den finska regeringen förberedde ett beslut om att ytterligare skärpa villkoren för trafik över nationsgränsen mot Sverige, ett beslut som även innefattar arbetspendling.

Vid ett regeringssammanträde idag på morgonen beslutade den finska regeringen att ytterligare skärpa gränsrestriktionerna men undanta arbetspendling för personer med samhällskritiska yrken. Det innebär att finländsk sjukvårdspersonal fortsatt kommer att kunna jobba i Sverige.

 Det finska regeringsbeslutet är såklart ett tufft beslut som kommer få stora konsekvenser speciellt för Östra Norrbotten och enskilda personer som arbetspendlar. Men möjlighet till passage för inte minst hälso- och sjukvårdspersonal visar ändå tydligt att man tagit intryck av de samtal som förts.

– Vi har hela tiden jobbat för att gränsen inte ska stängas för arbetspendling. Men från utgångsläget är det ändå en oerhörd lättnad att beslutet blev mjukare än vad vi befarat. Många har jobbat intensivt och vi har haft täta kontakter med regeringen och en rad ministrar för att säkerställa ett undantag för samhällskritisk personal, säger Ida Karkiainen, riksdagsledamot.

– Vi är tacksamma för det stora stöd vi fått av regeringen som fört intensiva samtal med sina ministerkollegor i Finland och verkligen gjort sitt yttersta för att lösa frågan på ett bra sätt, inleder Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten.

– Den här frågan är större än bara ett lokalt problem. Det påverkar det unika och täta samarbete vi byggt under lång tid mellan Sverige och Finland, konstaterar Fredrik Lundh Sammeli.

– Det täta samarbetet över nationsgränsen i Tornedalen har byggts upp under lång tid och vi är ömsesidigt beroende av varandra. Med hjälp av fortsatt samarbete över nationsgränsen kan vi gemensamt klara Coronakrisen bättre, inte minst inom hälso- och sjukvården. Det är i tider av kris som behovet och vikten av samarbete är som starkast, säger Ida Karkiainen avslutningsvis.

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot samt
ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt Camilla Friberg 076-762 23 22

 

facebook Twitter Email