Möter infrastrukturministern på Inlandsbanan

Onsdag 19 augusti reser infrastrukturminister Anna Johansson (s) tåg på Inlandsbanan från Östersund i Jämtland genom Västerbotten till Arvidsjaur/ Slagnäs i Norrbotten. ? Det här blir ett utmärkt tillfälle att visa och beskriva de mest prioriterade behoven av upprustningar och strategiska nyinvesteringar. Det säger landstingsrådet Anders Öberg som tillsammans med kommunalrådet i Arvidsjaur, Lotta Åman, följer med på tågresan efter stoppet i Sorsele.

Ministerresan utmed Inlandsbanan görs på initiativ av trafikansvariga landsting och region i de tre aktuella länen- både för att visa vikten av en fungerande järnväg i inlandet men också för att beskriva de regionala utvecklingssatsningarna ? och möjligheterna.

-Det blir också min tyngsta uppgift att under sträckan Sorsele ?Arvidsjaur visa på helheten och behovet  av en väl fungerande infrastruktur i hela Norrbotten. Det är avgörande inte bara för utvecklingen i norr utan för hela landets tillväxt, menar han.

Han kommer också att till infrastrukturminister Anna Johansson understryka vikten av att en s k förhandlingsman för Norrbotniabanan snarast tillsätts.

-Det är det första viktiga steget för att under de närmaste åren  börja förverkliga de konkreta delarna av järnvägssatsningen från Umeå till Luleå, säger Anders Öberg.

Kommunalrådet Lotta Åman kommer framför allt att betona Inlandsbanans betydelse för den fortsatta utvecklingen i inlandet och Arvidsjaur.

-För företagen i inlandet är det helt nödvändigt att inlandsbanan förstärks så att vi klarar att föra över en del av de stora mängden godstransporter härifrån, från vägarna till järnvägen, förklarar  hon och tar bl a Lundbergs Trä i Arvidsjaur som exempel.

Hålltider Norrbotten onsdag 19 augusti
Slagnäs 14.27
Arvidsjaur 15.15

För mer information
Anders Öberg
Landstingsråd
070 609 35 63

Lotta Åman
Kommunalråd Arvidsjaur
070 621 55 02

facebook Twitter Email