Marita Ulvskog besöker Luleå

Nu avgörs frågan om det ska bli fler jobb eller fortsatt massarbetslöshet i Europa. Europaparlamentariker Marita Ulvskog besöker Luleå den 24 april och drar därmed igång EU-valrörelsen i Norrbotten. Under besöket kommer hon bl.a att träffa företrädare för de kreativa näringarna i Luleå samt att delta på panelsamtal om EU och klimatpolitiken. Hon presenterar dessutom socialdemokraternas nya valaffischer inför EU-valet.

Media är välkommen att delta under alla programpunkter. Vid lunchmötet utanför Smedjan finns möjlighet till enskilda intervjuer med Marita, där kommer hon även att presentera årets valaffischer.

Program
10.00   c/o Huvudkontoret – Kreativa näringar
Plats: Kyrkogatan 18
Kontaktperson: Niklas Nordström           070-497 36 62

12.00             Lunch ? torgmöte på Smedjan                 

13.30             Paneldiskussion ? Öppet möte ? EU och miljöpolitiken
Moderator: Nils Harnesk
Plats: Kulturens Hus, Olga Bardh
Kontaktperson: Nils Harnesk
Medverkande:
Lars Andersson, ordförande Naturskyddsföreningen Norrbotten

Kontakt:
Kristoffer Strömgren, politiskt sakkunnig
kristoffer.stromgren@ep.europa.eu
Telefon
: +32 (0)2 284 7443
Mobil: +32 (0)478 94 28 32

Madelene Rydehäll
Socialdemokraterna Luleå
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
070-894
88 10

Om Marita Ulvskog
Marita Ulvskog är född i Luleå och är idag delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet. I parlamentets socialdemokratiska partigrupp har Marita Ulvskog bland annat ansvarat för klimatpolitiken och samordning av gruppens ståndpunkter i industri-, miljö- och transportpolitiken. Hon har till exempel ansvarat för frågor kopplat till infrastruktur för gruvnäringen, och EU:s strategi för råvaror. Marita Ulvskog har varit europaparlamentariker sedan 2009.

-Ledamot i utskottet för industri, forskning och energi
-Ledamot i det tillfälliga krisutskottet som spänner över den ekonomiska/ finansiella krisen, sysselsättnings- och miljökrisen.
– Ledamot i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna.
– Ersättare i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
– Ersättare i delegationen för förbindelserna med Iran.

 

facebook Twitter Email