Maria Stenberg lyfte kvinnofrågor på Arktiskt möte

-Att vara kvinna i Arktis ska inte kännas som ett straff ? inte nu, och inte heller om tjugo eller trettio år. Regeringarna i de arktiska länderna måste ta utflyttningen av kvinnor på allvar. Det sa  Maria Stenberg, riksdagsledamot och svensk delegat för Nordiskarådet, i samband med en arktisk parlamentarikerkonferens.

Läs hela hennes anförande >

facebook Twitter Email