Leif Pettersson åker som valobservatör till Filippinerna

Onsdag den 4 maj åker riksdagsledamot Leif Pettersson till Filippinerna för att tjänstgöra som valobservatör under det kommande presidentvalet.Presidentvalet kommer att äga rum måndag den 9 maj och på plats som observatör är förutom Leif Pettersson även Veronica Lindholm, riksdagsledamot från Västerbotten.

? Det känns viktigt att vara på plats som observatör och se till att valet går rätt till, säger Leif Pettersson.

Presidenten väljs för en sexårsperiod och kan inte väljas om. Valet 2010 anses generellt sett ha varit fritt och rättvist men det rapporterades också om oegentligheter och våldsincidenter. Våld i samband med val är ett mycket stort problem i Filippinerna och inför varje val rapporteras om ett stort antal dödsoffer.

I provinsen Davao på Mindanao finns uppgifter om särskilda så kallade dödspatruller vars aktioner riktar sig mot påstått kriminella personer, gängmedlemmar och mot gatubarn. Straffriheten är utbredd för dessa brott, trots att regeringen säger sig vilja prioritera frågan.

En av presidentkandidaterna är Rodrigo Duterte som nu är borgmästare i Davao. Han har tydliga kopplingar till dödspatrullerna som uppges ha genomfört drygt 1 000 utomrättsliga avrättningar i staden och är väldigt kritiserad för ett uttalande om en våldtäkt under ett valmöte som fått spridning på sociala medier.

? Även om Filippinerna är en våldsam plats för politiker och oppositionella finns det också många goda exempel från civilsamhället att lyfta fram och många saker på Filippinerna går åt rätt håll. Akbayan, socialdemokraternas systerparti på Filippinerna är en viktig demokratisk kraft i landet. Ett annat gott exempel är Palmecentrets samarbetsprojekt med den filippinska fackföreningsrörelsen och civilsamhällesorganisationer som jobbar för människor som lever i fattigdom i urbana miljöer med framgång, säger Leif Pettersson avslutningsvis.

Det går bra att ringa Leif för kommentarer under, eller inför, hans vistelse på Filippinerna men kom ihåg att landet ligger tidsmässigt 6 timmar före Sverige.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email