Leif Pettersson åker på talmansresa till Myanmar/Burma

Leif Pettersson, riksdagsledamot från Boden, kommer den 21-27 februari att delta vid en talmansresa till Myanmar/Burma.

? Det känns väldigt roligt och hedrande att få möjlighet att få följa med på den här talmansresan till Myanmar/Burma och jag ser verkligen fram emot givande och intressanta dagar, säger Leif Pettersson.

 2015 genomfördes de första fria valen i Myanmar/Burma sedan det underkända parlamentsvalet 1990.  Den senaste tidens positiva politiska utveckling har skapat nya förutsättningar för landets relationer med omvärlden.

I november 2012 besökte till exempel dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt Myanmar tillsammans med dåvarande handelsminister Ewa Björling och en näringslivsdelegation. Besöket var det första någonsin av en svensk statsminister och handelsminister till Myanmar. Den 22 april 2013 hävdes merparten av EU:s sanktioner mot landet (förutom vapenembargot och produkter som kan användas för internt förtryck).

? Det ska bli väldigt intressant att se hur de mänskliga rättigheterna i landet efterföljs och själv ges möjlighet att bilda mig en uppfattning om den demokratiseringsprocess som landet just nu genomgår, säger Leif Pettersson avslutningsvis.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email