Lars U Granberg ny chef vid Socialdemokraterna i Norrbotten

Lars U Granberg från Piteå och tidigare riksdagsledamot blir ny 1:e ombudsman för Socialdemokraterna i Norrbotten när nuvarande Carina Sammeli blir föräldraledig för att sedan gå vidare med andra uppgifter.

– Det ska bli mycket roligt att få leda arbetet vid Socialdemokraterna i Norrbotten, särskilt inför det kommande valåret. Vi socialdemokrater i Norrbotten står mycket starka med en bra politik för jobb och skola som ger en fortsatt bra utveckling för Norrbotten, säger Lars U Granberg.

– Jag är däremot mycket ödmjuk inför uppgiften eftersom en valseger kräver både en bra valkampanj och att vår organisation gör sitt yttersta. Mitt jobb är att leda detta arbeta. Det är därför en stor utmaning som jag ser framför mig, säger Lars U Granberg.

Lars U Granberg börjar den 1:a november och arbetar parallellt med nuvarande förste ombudsman Carina Sammeli fram till årsskiftet då Carina Sammeli går på föräldraledighet för att sedan gå vidare med andra uppgifter.

Fakta

1:e ombudsman är den som inför Socialdemokraternas distriktsstyrelse har ansvar för att leda den socialdemokratiska distriktsorganisationen i Norrbotten som innefattar distriktsexpeditonen som ligger i Luleå och fyra anställda. 1:e ombudsmannen ansvarar även bl a för kampanjer och valkampanj, utvecklingsarbete och kontakter med både den kommunala och centrala partiorganisationen. Socialdemokraterna i Norrbotten består av 4760 medlemmar uppdelade i 14 arbetarekommuner som motsvarar kommunindelningen, 12 av dem har anställd personal.

För mer information:

Lars U Granberg
tillträdande  
1:e Ombudsman Socialdemokraterna Norrbotten
070530 42 09

Carina Sammeli
Avgående
1:e Ombudsman Socialdemokraterna Norrbotten
070  342 32 19

 

facebook Twitter Email