Långt fler än 99 idéerför länets utveckling!

-Vi har fått in massor av förslag ? närmare 200! ? på hur länet kan utvecklas. Men framför allt har alla samtal och nya kontakter inspirerat oss. Det säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och betonar att framtidsarbetet handlar om just detta: dialog och delaktighet!

Det var i mars som Socialdemokraterna i Norrbotten bl a  lanserade en ny facebooksida för att locka norrbottningarna att komma med idéer för länets utveckling. Inbjudan och möjligheterna att lämna förslag har också annonserats i media och på olika sätt under våren funnits med i det öppna utåtriktade arbetet.

-Inbjudan till samtal om länets framtid var vårt sätt att lyfta vår vision om ett framgångsrikt Norrbotten. I dialog med Norrbottningarna vet vi att vi kan göra Norrbotten till ett ännu bättre län att leva i. I första hand kommer nu listan att finnas med i det arbete med handlingsprogram och riktlinjer inför valet 2014.

-Men långsiktigt handlar det om något betydligt större och för oss viktigare. Nämligen att stärka dialog och delaktighet i länets viktiga utvecklingsfrågor. Det är så tillsammans som vi skapar framgång och framtidstro. Det säger Karin Åström och tillägger  att politiken måste alltid blicka framåt mot det samhälle vi vill skapa i morgon.

Programarbetet inför valet 2014 inleds i höst för slutlig diskussion och fastställande vid distriktskongressen under våren 2014.

Listan på idéer finns redovisad på webben >

facebook Twitter Email