Länets järnvägar i fokus

De socialdemokratiska ledamöterna i riksdagens trafikutskott besöker i veckan länet i två dagar. En stor del av tiden kommer att ägnas åt interna studiebesök och samtal med lokala aktörer kring aktuella infrastrukturfrågor.

För information och samtal om de strategiska frågorna kring behoven av satsningar på järnvägsunderhåll i länet genomförs ett av studiebesöken på Järnvägstekniskt centrum.
Samtliga s-ledamöter med ersättare är på plats ? bland annat utskottets ordförande Anders Ygeman och Leif Pettersson från Norrbotten.

 För kännedom

Trafikutskottets s-ledamöter

Anders Ygeman(ordförande),  Monica Green, Lars Mejern Larsson,Suzanne Svensson, Leif  Pettersson, (Norrbotten)Lars Johansson, Monica Green, Lars Mejern Larsson, Suzanne Svensson, Leif  Pettersson, (Norrbotten)Lars Johansson.

För mer information:

Joakim Edhborg

Politisk sekreterare

Socialdemokraterna i riksdagen

072 207 39 79

 

Leif Pettersson

Riksdagsledamot

070 606 98 40

 

facebook Twitter Email