Landstinget och Luleå kommun vill göra gemensam satsning

-Med ett ökande antal allt äldre ökar behovet av att hitta nya vårdformer och trygga boenden. Alltför många gamla tvingas ?pendla? mellan boendet och sjukhusvård. Det säger Kent Ögren, landstingsråd och Margareta Bladfors ordförande för Socialnämnden i Luleå.

Tillsammans tar de nu initiativet till ett unikt utvecklingsarbete  för en ny mellanvårdsform med boende och avancerad vård i hemmiljö.
-Vi vill samverka för att tillsammans  satsa på  ett unikt utvecklingsarbete där kommunen förvaltar boendet och landstinget ansvarar för vården, berättar landstingsledningen tillsammans med socialnämndens ordförande i Luleå.

-För alltför många svårt sjuka äldre och deras anhöriga  blir situationen ohållbar när de gång på gång måste tas in på sjukhus. Självklart är det särskilt viktigt att de svårast sjuka får vård och omsorg så nära som möjligt, säger landstingsrådet Kent Ögren och menar tillsammans med bl a Margareta Bladfors Eriksson att utvecklingssatsningen på sikt kan leda till både tryggare och effektivare vård.

S i landstinget presenterade också nyligen  en satsning på fri öppen vård för alla över 85.
 -Vi vet att för många äldre är patientavgiften betungande ? i vissa fall omöjlig att klara. För oss är det därför också en fråga omtillgänglighet och likvärdighet att de äldre, svårast sjuka ska få den vård de behöver.

-Några andra för oss i landstinget strategiska satsningar handlar om vården  av unga. Här vill vi för landstingets del både stärka tillgängligheten genom att höja gränsen för avgiftsfri öppenvård från 18 till 20 år, säger Maria Stenberg.

Den psykiska ohälsan bland unga i Norrbotten har länge legat i fokus hos den socialdemokratiska landstingsledningen. Bl a har man i det länsomfattande projektet Norrbus följt och samtalat med unga upp till 24 år för att kartlägga hälsotillståndet. ? -Nu vill vi gå vidare och tillför nu 1,5 miljoner kronor årligen för att både få svar på frågorna kring varför framför allt så munga unga flickor/kvinnor uppger att de mår psykiskt dåligt. Långsiktigt vill vi naturligtvis också förbättra livvillkoren för unga i Norrbotten, säger Kent Ögren tillsammans med övriga i s-ledningen.

För mer information

facebook Twitter Email