Kulturutskottets S-grupp besöker Norrbotten

Kulturutskottets Socialdemokratiska riksdagsledamöter kommer till Norrbotten den 29-31/3 och kommer att göra ett antal besök i Kiruna, Haparanda och Luleå.

Torsdag den 31/3 kommer kulturutskottets ledamöter att träffa Susann Jonsson och Jan Palo, VD respektive styrelseordförande för Filmpool Nord för samtal om filmpolitikens betydelse ur ett regionalt perspektiv. 

Den 15/3 överlämnades regeringens proposition ?Mer film till fler ? en sammanhållen filmpolitik? till riksdagen och Susann Jonsson och Jan Palo kommer att ge sin syn på propositionen och dess påverkan på den Norrbottniska filmen.

Välkommen på pressträff som genomförs tillsammans med Susann Jonsson och Jan Palo från Filmpool Nord torsdag den 31/3 klockan 16.15 på Kulturcafét i Kulturens hus.

Programmet för samtliga tre dagar i sin helhet:
Kiruna tisdag 29 mars

14.30             Ankomst Abisko, promenad till Samevistet, (500 meter) information om turiststationen, samtal med Svenskt friluftsliv

Kiruna onsdag 30 mars

08.30             Besök Sametinget, Kiruna
10.00             Besök Giron Sami Teáhter, Kiruna

Haparanda och Luleå torsdag 31 mars

08.00             Rundvandring, information om Kulturbyn, Kukkolaforsen
09.00             Besök vid Sverige-Finska Folkhögskolan, Haparanda

14.15             Kulturföreningen Ebeneser Luleå, samtal och rundvandring med verksamhetsledare Fredrika Johansson
15.00             Samtal med Per Soini VD för BD Pop på Ebeneser
15.45             Rundvandring och presentation av Kulturens Hus av Hans Sundvall
16.15             Pressträff tillsammans med Filmpool Nords VD Susann Jonsson och ordförande Jan Palo, Kulturcafét Kulturens hus. 

För mer information
Ida Karkiainen

riksdagsledamot
072-541 52 76

Linus Sköld
riksdagsledamot
072-217 46 23

 

facebook Twitter Email