Kollektivtrafiken är så mycket mer än bara en geografisk förflyttning

Idag är det trafikstart för Haparandabanan. Socialdemokratiska region- och kommunföreträdare skriver om kollektivtrafikens roll.

Den 1:a april startar tågtrafiken på en av Norrbottens senast byggda järnvägar – Haparandabanan. Hittills är det bara godståg som har trafikerat banan, men nu kommer vi alla att kunna ta persontåget mellan Luleå, Boden, Kalix och Haparanda.

Att ta tåget är inte bara ett annat alternativ till bussen eller bilen. Persontrafik på järnväg är även en viktig del i att skapa en hållbar kollektivtrafik och minska vårt klimatavtryck. Värdet är även mycket större. För Norrbotten är det en förutsättning för att klara kompetensfrågan och välfärdens behov i form av utveckling av sjukvård, omsorg och utbildning.

Men en fungerande kollektivtrafik möjliggörs en utvidgad arbetsmarknad. Företag får lättare att rekrytera medarbetare med den rätta utbildningen. Det som nu sker i Norrbotten med stora investeringar i industrin kommer att ställa kompetensfrågan på sin spets.

En väl fungerande kollektivtrafik ger möjlighet för arbetslösa utan körkort att ta en anställning på annan ort, vilket bidrar till att stärk integrationen. Målet är att skapa jämlika förutsättningar och minskar utanförskapet, och genom det ökar samhällsnyttan ökar väsentligt.

Kollektivtrafiken stärker folkhälsan och ger möjlighet till vardagsmotion, trygghet och säkerhet. Den bidrar även till att färre ska behöva sätta livet till i trafiken.

Tillgången till en fungerande kollektivtrafik är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor har fram till pandemin i större uträckning åkt kollektivt, och därmed bidragit till minskade utsläpp. Skulle fler män lämnat bilen för att ta bussen eller tåget, hade utsläppen varit betydligt lägre.

Fungerande kommunikationer möjliggör arbete och bostad på olika orter. Det är viktigt för att kunna möta alla de stora klimatsmarta investeringar som nu kommer till Norrbotten.

Med trafikstarten på Haparandabanan är det snart åter möjligt att ta tåget och med ett byte i Haparanda, fortsätta resan i Finland. Det stärker relationen och vidgar arbetsmarknaden. Norrbotten står inför en ny tid.

Kollektivtrafiken skapar stor samhällsnytta enligt Svensk kollektivtrafiks rapport från 2018. Det ger hållbarhet, livskvalité och möjliggör jobb, kultur och fritidsaktiviteter när vi kan resa. Det är värt att notera att Norrbotten är den region förutom Gotland som lägger minst resurser på kollektivtrafiken! Fortsatta satsningar behövs, och det är lätt att konstatera att det inte är en minskad kollektivtrafik som kommer att utveckla Norrbotten.

Anders Öberg

Regionråd i opposition (S)

 

Helena Öhlund

Ledamot Regionala utvecklingsnämnden (S)

 

Tommy Nilsson

Kommunalråd Kalix (S)

 

Nina Waara

Gruppledare Haparanda (S)

 

Claes Nordmark

Kommunalråd Boden (S)

 

Fredrik Hansson

1:e vice kommunalråd Luleå

facebook Twitter Email