Klartecken för Norrbotniabanan

Socialdemokraternas partikongress har beslutat att lyfta in påbörjandet av Norrbotniabanan som en del av den botniska korridoren i partiets politiska riktlinjer.

– För fortsatt tillväxt och utveckling i Norrbotten är det här beskedet oerhört viktigt och en stor framgång säger Niklas Nordström som är ombud vid den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg.

– Vi har jobbat hårt från norra Sverige både inför och under kongressen för en förstärkt investeringsbudget då behoven av satsningar på väg, järnväg och hamnar är väldigt stora, inte minst i vår landsände och det betyder väldigt mycket att vi har fått gehör för våra synpunkter hos partistyrelsen, säger Niklas Nordström vidare.

Norrbotniabanan, som en del av den botniska korridoren, ska påbörjas, liksom planeringen av den regionala kollektivtrafiken för att upprätta goda anslutningar till de nya stationerna, lyder skrivningen i riktlinjerna.

– Att få in Norrbotniabanan och Botniska korridoren i de politiska riktlinjerna betyder mycket inför de beslut riksdagen tar senare om vart pengarna ska gå så från Norrbotten är vi väldigt nöjda, säger Niklas Nordström avslutningsvis.

För mer information:

Niklas Nordström070-341 46 42

facebook Twitter Email