Klart för 74 tons lastbilar

Regeringen har beslutat om propositionen Godstrafikfrågor. Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska.

En del i regeringens politik för mer klimatsmarta transporter är att tillåta tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt. Målet är att en ökad andel godstransporter ska gå med järnväg och sjöfart. 74-tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg och sjöfart inte är möjligt.

? Dagens besked från regeringen är väldigt positivt, 74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och för klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet.

? Tyngre lastbilar är en del i regeringens arbete för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, säger Leif Pettersson.

Bakgrund

Godspropositionen innebär att en lag om ny bärighetsklass för väg, BK 4, träder i kraft den 1 juli 2017. Trafiken med 74-tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt. De vägar som öppnas för 74 tons lastbilar ska hålla för den tyngre vikten. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen.

För att en ökad andel gods ska gå med järnväg och sjöfart har regeringen genomfört en rad åtgärder för att främja godstransporter med järnväg och sjöfart. Framförallt en omfattande ökning av anslaget till järnvägsunderhåll och införandet av en förmånligare beskattning av svenska fartyg, så kallad tonnageskatt.     

Schysta villkor i åkeribranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har infört en sanktionsavgift vid överträdelse av EU:s cabotageregler samt infört så kallad klampning. Polisen har även fått ökade anslag för att kontrollera lastbilstrafiken. Transportstyrelsen presenterar i maj ett omfattande yrkestrafikuppdrag med bland annat en översyn av beställaransvaret. Under 2017 väntas det så kallade väginitiativet om regler för lastbilstrafiken förhandlas i EU. Regeringen har redan börjat en dialog med andra länder i EU om väginitiativet. 

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

 

facebook Twitter Email