Karin Åström ställer inte upp för omval

Riksdagsledamot Karin Åström meddelar, i samband de nu aktuella nomineringarna inför de allmänna valen 2014, att hon inte ställer upp för omval till en ny mandatperiod. ? Att vara riksdagsledamot kan – och ska- inte vara ett livslångt uppdrag, säger hon bland annat om beslutet att gå vidare till nya uppgifter i livet. 

Karin Åström, nyligen fyllda 60 år, kom in i riksdagen som ersättare för Anders Sundström hösten 2004 och har sedan dess haft en lång rad uppdrag bland annat som ledamot i arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet, finansutskottet och konstitutionsutskottet. Sedan valet 2006 är hon ledamot i näringsutskottet och för närvarande är hon också suppleant i utrikeutskottet. Sedan 2010 är hon också ordförande i Nordiska rådets svenska delegation och är vidare sedan 2010 ledamot i riksdagsstyrelsen.

-Det är bland de finaste och mest hedrande uppdrag man kan ha som politiker att få representera ett län  som Norrbotten i riksdagen! Men det är också krävande.  Det  förutsätter energi och kraft till både ständigt resande och fullt engagemang. Det säger Karin Åström och menar att förtroendeuppdrag av den här kalibern behöver tidsgränser.

-Jag bestämde mig väldigt tidigt att min personliga gräns skulle vara vid tre mandatperioder och efter valet 2014 är jag där. Men det är också en fråga om demokrati ? att bredda representationen genom att lämna plats åt nya företrädare, förnyelse och föryngring. Jag vill också ge ett tidigt besked av respekt för väljarna som ju har rätt att kräva besked om sina företrädare.

Det säger Karin Åström och både tror och hoppas på nya utmaningar och uppgifter. – Min ambition är inte att dra mig tillbaka och slå mig till ro på något sätt!, säger hon avslutningsvis.

För kontakt
Karin Åström
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna Norrbotten
070 546 66 64

facebook Twitter Email