-Jämlik hälsa kräver prioriteringar!

-Förutom en rad punkter för bättre samordning inom verksamheterna och ökad samverkan mellan kommun och landsting ser vi efter det här arbetet en rad punkter där vi som politiker nu måste börja våga prioritera! Det säger ordföranden för programberedning respektive hälso- och sjukvårdsberedning Syd, Ingela Uvberg-Nordell och Thor Viklund, inför presentationen av beredningsrapporterna 2015 i samband med landstingsfullmäktiges  möte 18-19 november.

I sina respektive rapporter drar de en rad olika slutsatser om viktiga samhällsinsatser och vård för att stärka en mer jämlik hälsa för barn och ungdomar och utveckla stödet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Tillsammans presenterar de såväl slutsatser som åtgärdförslag i inför diskussion och hantering vid fullmäktigemötet.

Välkommen till pressträff
Landstingshusets foajé TISDAG 17 november kl 11

För mer information
Ingela Uvberg Nordell
Ordf Programberedning
070 666 90 20

Thor Viklund
Ordförande hälso-sjukvårdsberedning Syd
070 373 41 32

Agnes Szögi
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 520 40 66

 

facebook Twitter Email