IVA-platserna vid Kiruna och Kalix sjukhus blir kvar

Majoritetspartierna i Regionen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har beslutat sig för att inte gå vidare med förslaget från verksamheten att ta bort IVA-platserna vid Kalix och Kiruna sjukhus, detta oavsett vad den risk- och konsekvensutredning som pågår kommer fram till.

? Vi måste kunna klara det akuta omhändertagandet och med den organisation vi har idag vid Kalix och Kiruna sjukhus så ser vi inte att det är möjligt att göra den förändringen som föreslagits. Vi har lyssnat till den oro som har framkommit och är trygga med vårt beslut, säger Maria Stenberg, regionråd (S).

? Frågan har diskuterat i alla tre majoritetsgrupperna och därefter har vi gemensamt kommit fram till att vi inte är beredda att gå vidare med förslaget. Anledningen till att vi gör det nu och inte när utredningen är presenterad är att vi vill stilla den oro som vi vet finns i både i Kiruna och i östra Norrbotten, säger Agneta Granström, regionråd (MP).

? Samtidigt kvarstår utmaningarna med att hitta andra vägar för att klara budget och hitta långsiktiga lösningar. Under 2016 använde vården i östra Norrbotten drygt 53 miljoner över budget och det är naturligtvis inte hållbart, säger Anders Öberg, regionråd (S).

? Utifrån det engagemang personalen visat på sjukhuset bedömer vi att det finns goda möjligheter att ta fram konkreta och genomförbara förslag som gör det möjligt att anpassa verksamheten till budget, säger Glenn Berggård, regionråd (V).

Mer information:
Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

 

 

facebook Twitter Email