Införandet av de nya utsläppsreglerna slår hårt mot jobben och industrins konkurrenskraft i hela Norrland

Trafikanalys har lämnat sin rapport om konsekvenserna av införandet av de skärpta svavelreglerna. Rapporten är tydlig med att på det sätt som reglerna införs så slår det stenhårt mot jobben och industrierna i Norrbotten och utefter hela Norrlandskusten. Detta tog Sven-Erik Bucht (S) talesperson i regionalpolitiskafrågor,  upp i dagens debatt om industripolitik i riksdagen.

– Det går inte nog att understryka industrins betydelse för jobben i Norrland och Sveriges ekonomi. Och industrins konkurrenskraft är hotad av regeringens tafatthet i frågan om hur de nya utsläppsreglerna införs, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) och regionalpolitisk talesperson.

 – De ökade transportkostnaderna blir kännbar och kostsam. Enskilda företag drabbas hårt, enligt rapporten från Trafikanalys. Därför är det rimligt att regeringen svarar på vad de ska göra för konkurrenskraften för industrin i Norrbotten och Norrland bibehålls, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) och regionalpolitisk talesperson.

– Bränslekostnaderna för sjöfart på svensk hamn kommer att öka mellan 4,6 till 6,4 miljarder kronor per år kommer självklart att läggas på industrin. Industrin i Norrland är beroende av sjöfarten. Industrin i Norrland har i många fall inget val till sjöfarten och blir självklart de som därmed hårdast drabbas av den försämrade konkurrenskraften, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) och regionalpolitisk talesperson.

– Signalerna jag får från industrin är att de nu kommer att försöka lägga om transporterna från båt till lastbil där det går. De bedömer att järnvägsspåren är full och otillförlitliga, säger Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) och regionalpolitisk talesperson.

facebook Twitter Email