Hur länge ska regeringen sitta och vänta?

Socialdemokraternas riksdagsledamöter avslutar en intensiv vår med en debattrunda med regeringen om utbildning och jobb. Under våren har riksdagsledamöterna gjort ett tjugotal besök i Norrbotten särskilt med inriktning på skola, utbildning och jobb. Dessa besök i länets skolor, träffar med kommuner och näringslivsföreträdare är bl a upphovet till dessa sex debattinitiativ med regeringen.

Norrbottens (S) ledamöter i riksdagen utmanar regeringen i sex debatter kring utbildning och jobb för Norrbotten. Frågorna som förs upp till debatt är:
– Hur ska de nya yrkesprogrammen rusta unga människor både för yrkeslivet och för kommande behov av studier?
-Vad tänker regeringen göra för att anpassa yrkesutbildningarna till arbetsmarknaden och de regionala förutsättningarna?
– Tänker regeringen ge en ekonomisk stimulans till kommunerna för att ordna sommarjobb till våra ungdomar?
– Vad gör regeringen för att säkerställa att generationsskiftet inom de viktiga välfärdsjobben inte påverkar kvalitén och tillgängligheten, speciellt med tanke på glesbygdskommunernas utmaningar?
– När tänker regeringen göra motsvarande satsningar på Malmbanan som nu den norska regeringen gör på Ofotenbanan (Malmbanan på norska sidan mellan Riksgränsen och Narvik)?
– Vilka åtgärder som regeringen är beredd att ta för att skapa en nationell strategi för de gröna näringarna?

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten.

Läs mer om riksdagsledamöternas debattinitiativ

facebook Twitter Email