Hur kan Regionkommun Norrbotten bli en motor för hållbar utveckling?

Fredagen 24 maj samlas den nyvalda distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Norrbotten för första gången efter valet på distriktskongressen i april. Vid det här första formella mötet ägnas en stor del av dagen till kunskapsinhämtning och strategidiskussioner  inför bildandet av regionkommun Norrbotten.
Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet medverkar vid miniseminariet under fredagsförmiddagen. mellan 10-12.

-Det är verkligen viktigt att vi nu hittar samarbetsområden ? och arbetssätt för att kunna förverkliga visionerna med ett direktvalt regionfullmäktige, menar riksdagsledamot Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

– Det handlar ju inte bara om att stärka samverkan mellan landstinget och länets kommuner utan också hitta helt nya samverkansformer mellan kommunerna, säger hon och menar att den gemensamma utvecklingen av regionkommunen är en ödesfråga för länets framtid.

VÄLKOMMEN

att följa seminariet och ställa ev frågor till seminariets huvudföreläsare Anders Lidström och/eller distriktsledningens medverkande: Karin Åström, Peter Roslund och Kent Ögren.

Plats: Sunderby Folkhögskola
Tid Fredag 24 maj kl 10-12

 

facebook Twitter Email