Höstmöte och Framtidsdag

Den kommande helgen - 26-27 oktober - samlas valda ombud och regionpolitiker från alla Norrbottens 14 socialdemokratiska arbetarekommuner till ordinarie Höstmöte. I direkt anslutning arrangeras årets Framtidsdag med fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor.

På Höstmötet ska de 45 valda ombuden besluta om verksamhetsinriktningen för 2020 och bland annat anta en femårig Studieplan och en Facklig-politisk strategi.

Höstmötet pågår mellan klockan 10.00 och 15.00 på Lillan, Skeppsbrogatan 14 i Luleå.

Klockan 15.30 inleds årets Framtidsdag med fokus på hälso- och sjukvård – såväl nationellt som regionalt.
Framtidsdagen fortsätter sedan på söndagen med start klockan 09.00.

Här hittar du dagordning, arbetsordning och övriga handlingar till Höstmötet – Handlingar Höstmöte 2019

facebook Twitter Email