Hannah möter unga arbetslösa

Hannah Bergstedt, Riksdagsledamot (S) besöker UTAN-projektet 08.30 – 12.00 den 27 februari. UTAN-projektet finns vid studiecentrum vid arbetsförmedlingen i Piteå.
Hannah kommer att få en presentation av projektet, men också få delta i gruppens aktiviteter, samt få samtala med ungdomarna som deltar i projketet.

UTAN-projektet är ett gemensamt projekt mellan Piteå och Luleå kommuner. Syftet är att ge stöd till unga i åldern 16-24 år att avsluta sin gymnasieutbildning och komma in på arbetsmarknaden.

– Regeringens brist på fungerande arbetsmarknadspolitik gör att allt fler unga hamnar i långvarig arbetslöshet. Det hindrar både unga i länet, och våra företag från att växa. Behovet av utbildad arbetskraft finns. Därför är det intressant att se på de exempel som finns säger Hannah Bergstedt, Riksdagsledamot (S).

– Vi vet att ungdomar som inte har gymnasieutbildning har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Därför är UTAN-projektet mycket viktigt att ta del av för att ge ytterligare inspiration till en socialdemokratisk, aktiv politik som ger ungdomar jobb och utbildning. Jag ser fram emot att höra deltagarnas egna tankar och idéer avslutar Hannah.

För mer information:
Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten 
070  639 19 17

 

 

facebook Twitter Email