Hannah Bergstedt i debatt om Pajala

Hannah Bergstedt debatterade idag med statsrådet Stefan Attefall (KD) om bostadsbyggandet i Pajala. Det var den femte debatten som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten begärt om tillväxt kommunen Pajala.
– Pajala är en kommun som har växtverk. Den stora ökningen av arbetstillfällen genom gruvetableringen innebär ett akut behov av ca 1000 nya bostäder. Min fråga är. Vad har regeringen och bostadsministern för politik för att se till att Pajala får möjlighet till ett attraktivt och uthålligt bostadsbyggande som gör det möjligt att ta tillvara på tillväxten?, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

– Det är först när de som jobbar och kommer att jobba i Pajala kan bosätta sig där som kommunen får de viktiga skatteintäkterna som behövs för Pajalas utveckling. Jag är inte övertygad om att regeringens beslut igår räcker för att nu snabbt få igång byggandet.
Det handlar om ett behov på 200 lägenheter redan i år av 1000 st, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

– Jag förhåller mig tveksam till att underlättandet av andra handsuthyrningen bara är bra för Pajala. Detta kan riskera att sjtälpa snarare än att hjälpa eftersom uthyrningen av rum och inneboende snarare stimulerar veckopendlare – fligh in-fligh out, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

– Investeringarna och bostadsbyggande måste börja nu, annars riskerar Pajala att gå miste om den här chansen. Därför behövs det mer än det som regeringen fram till nu beslutat om, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

 

Länk till debatten

 

Tidigare pressunderlag

facebook Twitter Email