Hannah Bergsted (S) fick inga svar på vilket sätt regeringen vill stärka den digitalaindustrin

Idag debatterade Hannah Bergstedt (S) med Anders Borg (M) om den digitalaindustrin. Hannah Bergstedt (S) riksdagsledamot om regeringen tänker stärka Sveriges konkurrenskraft genom att sänka energiskatten för datorhallar, på samma sätt som Finland har gjort. Borg undvek att lämna något konkret svar. Även Sven-Erik Bucht deltog i debatten.

– Min frågeställning var vad regeringen tänker göra för att stärka Sveriges konkurrenskraft i etablerandet och byggandet av den digitalaindustrin och om de är beredd att pröva samma väg med sänkt energiskatt som Finland?, säger Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot i skatteutskottet.

– En sänkt energiskatt för datorhallar, till samma nivå som annan industri ger jobb både genom etablering av datalagring men även en framväxt av forskning kring IT-säkerhet, och andra företag som växer kring en sådan utveckling. I annat fall så får Finland en mycket stor konkurrensfördel på vår bekostnad, säger Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot i skatteutskottet.

– Vi socialdemokrater i Norrbotten som fortfarande ser basindustrins framtid och dess betydelse för välfärden, ser också den digitala industrin som en viktig chans att få fler intressanta investeringar till länet och bredda vår arbetsmarknad. Det ökar Norrbottens attraktionskraft som län att bo och leva i. Men vilka förutsättningar regeringen egentligen vill ge den digitalaindustrin fick vi tyvärr inget svar på, säger Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot i skatteutskottet.

Länk till debatten: 

facebook Twitter Email