Gruvnäringen i debattfokus

Riksdagen debatterade under tisdagen flera interpellationer som handlade om den expansionen i gruvnäringen i allmänhet och vad det kräver av staten för mindre kommuner som Pajala i synnerhet.

– Regeringens företrädare tycks ha mycket liten förståelse för hur en liten kommun som Pajala ska klara samhällsomvandling och expansion. Det menade bl a Karin Åström och Leif Pettersson när s-ledamöterna från Norrbotten på tisdagen utmanade regeingens statsråd på debatt om gruvnäringen och tillväxten. 

– Regeringen passivitet duger inte utan staten måste ta sin del av ansvaret, konstaterade Leif Pettersson i den första debatten om infrastrukturen med Infrastruktur- och försvarsminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

– Regeringens senfärdighet riskerar att hämma tillväxten i en kommun som Pajala som befinner sig i en mycket expansivfas. Ett genomförande av det framarbetade förslaget handlar om 5,5 procent av Pajalas omslutning d v s 7,7 mkr, säger Sven-Erik Bucht (S) i debatten om skatteutjämningen.

Istället för att debattera varje interpellation för sig så hade tre interpellationer om program för gruvnäringen, om en långsiktigt hållbar utveckling och jämställdhet lagts ihop och till en debatt.
Det visade sig också att Annie Lööf (C) därmed hade svårt att hinna med att diskutera alla frågeställningar lika djupt, utan valde med omsorg vilka hon svarade på.

– Utmaningarna är många om tillväxten i gruvnäringen ska innebära en långsiktig positiv utveckling för Pajala. Nya bostäder, behovet av infrastruktursatsningar och uppbyggnaden av offentlig service är nödvändigheter som måste lösas. Uppgifter som är mycket stora för en liten kommun som Pajala. Ansvaret för detta är viktigt om tillväxten ska  betyda en uthållig samhällsutveckling, säger Karin Åström (S).

– Ska den positiva utvecklingen av gruvnäringen också leda till en positiv utveckling av våra samhällena där kvinnor och män vill bosätta sig så blir jämställdhetsarbetet en mycket strategisk fråga och avgörande för Pajala och för Malmfälten. För ska dessa orter vara attraktiva måste det erbjudas bra och utvecklande arbeten, ett mångsidigt arbetsliv och en meningsfull fritid för fler kvinnor än i dag, säger Tomas Nilsson (S) i debatten.

Länkar till debatterna

 Leif Pettersson (S) debatt med Catharina Elmsäter-Svärd (M) om infrastruktur  

 

 Karin Åström (S), Tomas Nilsson(S) Sven-Erik Bucht (S), Lars Johansson (S) och Annie Lööf (C) om gruvprogram och jämställdhet

Sven-Erik Bucht inlägg i debatten om skatteutjämningen

Interpellationerna

Leif Pettersson (S) debatt med Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Karin Åström (S) debatt med Annie Lööf (C)  

Tomas Nilsson (S) debatt med Annie Lööf(C)  

Publicerat pressunderlag (pdf)  

För mer information
Karin Åström
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 546 66 64

Tomas Nilsson
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 319 60 81

Leif Pettersson
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 606 98 40

Sven-Erik Bucht
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 561 92 52

facebook Twitter Email