Glädjande besked för länets ekoturismföretag

Finansdepartementet föreslår att mervärdesskatten på guidning i naturområden ska sänkas från 25 till 6 procent, vilket innebär att naturturism likställs med jämförbara turismtjänster.

Regeringen vill öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena. Därför föreslås en sänkning av mervärdesskatten på naturguidning i en promemoria som idag skickas ut på remiss. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

? Det här är ett oerhört bra förslag som kommer att gynna alla de ekoturismföretag som finns i Norrbotten, lyfta branschen och inte minst stärka Norrbotten som destination, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot.

? Naturguider och företag inom ekoturism har oftast lokal förankring och de anställda kommer oftast från närområdet så det här ett positivt besked som kommer att vara gynnsamt för antalet arbetstillfällen kopplat till besöksnäringen i länet.

Enligt de regler som nu gäller beskattas guidning av naturområden med 25 procent mervärdesskatt medan djurparksbesök och vissa sightseeingturer beskattas med 6 procent.

? Jag är glad över att det nu kommer att finnas en likvärdighet i beskattningen när det gäller turismen och att det beskattas lika att titta på en älg på Skansen i Stockholm som i skogen i Norrbotten, säger Linus Sköld, riksdagsledamot.

? Att stadsvandringar med guide i huvudstaden ska ha en annan momssats än vandringar med guide i Abisko är naturligtvis helt orimligt så jag är väldigt nöjd med regeringens besked, säger Linus Sköld avslutningsvis.

Linus Sköld, riksdagsledamot
076-146 53 58

Emilia Töyrä, riksdagsledamot
072-538 30 67

 

 

 

facebook Twitter Email