Fredrik Lundh Sammeli tar ansvar i pensionsgruppen för våra framtida pensioner

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har utsett Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott  att ingå i Arbetsgruppen för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen).

Pensionsgruppen är ett blocköverskridande samarbete som existerat i över 20 år. De har gjort upp om det nya pensionssystemet  och kommer fortlöpande överens om förändringar, villkor och regler för svenskarnas pensioner.

– Jag är såklart glad över förtroendet att få utgöra en del av denna viktiga grupp för vårt gemensamma pensionssystem. För att  pensionssystemet ska ge tillräckligt höga pensioner behöver det vara stabilt, såväl ekonomiskt som politiskt, säger  Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott 

– Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvar för dagens pensioner bland annat genom att minska arbetslösheten, och för morgondagens  pensioner, genom att medverka till nödvändiga förändringar i pensionssystemet, säger  Fredrik Lundh Sammeli (S).

– I dag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor. Kvinnor har generellt lägre löner än män. Det medför även  att kvinnors pensioner är lägre än mäns, säger  Fredrik Lundh Sammeli (S).

– För mig personligen är ökad jämställdhet i arbetslivet och bättre arbetsvillkor den absolut viktigaste insatsen för att höja kvinnors pensioner. Det finns också en stor utmaning i att öka kunskapen kring dagens pensionssystem inte minst bland yngre, säger  Fredrik Lundh Sammeli (S).

facebook Twitter Email