Fredrik banade väg för beslutet om arbetspendlingen i norra Sverige

Idag fattar regeringen ett beslut att låta göra en analys av hur arbetspendlingen ser ut i norra Sverige. Det var Fredrik Lundh Sammeli som i en debatt i november pekade på att en sådan analys behövs.
– Perfekt att regeringen så snabbt genomför mitt förslag om att låta göra en analys av hur arbetspendlingen ser ut i norra Sverige, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S).

Det var i debatten som Fredrik Lundh Sammeli aktualiserat kring vikten av att färdigställa även den sista etappen av väg97 mellan Luleå och Boden, han tog chansen att också lyfta in behovet av en trafikanalys för att underlätta arbetspendling i Norra Sverige. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) nappade på idén och idag fattar regeringen beslut i frågan.

– Frågan om arbetspendling är mycket viktig för oss i Norr- och Västerbotten. Det behövs en samlad bild hur arbetspendlingen kan förbättras och vilka investeringar staten skulle kunna göra för att underlätta för människor att ta de jobb som finns i regionen, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S). Norrbotniabanan är den viktigaste framtidsinvestering men det behövs också satsningar på bättre vägar och utvecklad kollektivtrafik i hela regionen. Det blir intressant att ta del av analysen till sommaren.

Länk till dagens regeringsbeslut   

Länk till Fredrik Lundh Sammelis interpellation ang effektiv arbetspendling 

Länk till debatten 

För mer information
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot (S)
070 –  675 73 00

 

facebook Twitter Email