Framgångar för Norrbottens ombud på S-kongressen

-Jag är självklart hedrad och stolt över det här uppdraget! Det sa Fredrik Lundh Sammeli då han på kongressens sista dag av en helt enig kongress valdes till ordinarie ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse. – Det innebär ju en fantastisk möjlighet att vara med och påverka i socialdemokraternas utvecklings-och framtidsarbete. Men också att göra  Norrbottens frågor till partiets och  landets gemensamma.

– Men mest känner jag ett stort ansvar för att driva och förverkliga  de frågor och beslut som ombuden från Norrbotten nu varit med och fastställt, sa han .

Tillsammans med delegationsledare Kristina Zakrisson  konstaterade han också stolt att Norrbottens ombudens insatser under kongressen gjort avtryck i flera frågor.

-Som delegationsledare och distriktsordförande är vi stolta över delegationens målmedvetna arbete- och framgångar!- i frågor som jämställdhet, statlig närvaro, infrastruktur och stärkta insatser för bra möjligheter till utbildning i hela landet, menade de.

Som distriktsordförande gläds Fredrik Lundh Sammeli framför allt åt kongressens beslut om en individualiserad föräldraförsäkring.

– Jag tror det beslutet allra mest kommer att påverka samhällsstrukturer, jämställdhet och arbetslivets villkor, säger han medan Kristina Zakrisson framför allt betonar beslutet kring visstidsanställningar.

-Jag tror inte vi riktigt förstår hur illa de osäkra tillfälliga jobben drabbar människor och arbetsplatser, säger hon och vill att Socialdemokraternas arbete för både trygga och fler jobb efter den här kongressen får extra kraft.

Fredrik Lundh Sammeli
Distriktsordförande Socialdemokraterna Norrbotten
(För kontakt se nedan)

Lars U Granberg
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 530 42 09

facebook Twitter Email