Framgångar för Norrbotten för bättre kommunikationer i hela landet

Tydliga satsningar på drift och underhåll för både vägar och järnvägar. Tydligt ställningstagande för att staten ska ta ansvar för infrastruktursatsningar utifrån behov och inte utifrån kommunernas betalningsförmåga. Tillgången till bredband och mobiltelfoni ska stärkas i hela landet.

– Vi ha fått in ett nytt tydligt avsnitt i framtidskontraktet som tydligt slår fast vikten satsningar på infrastruktur i hela landet och där staten har ett huvudansvar. Det framgår också klart att tillgången till bredband och mobiltelefoni ska stärkas i hela landet, säger Kurt Wennberg ombud från Pajala.

– Kongressen har också beslutat att vi måste satsa på drift och underhåll av både våra vägar och järnvägar. Vi behöver göra nya investeringar som t ex Norrbottniabanan, men vi måste också underhålla det befintliga väg- och järvägsnätet. Vi har fått med våra förslag i kongressens beslut, säger Roland Kemppainen ombud från Övertorneå.

För mer information eller kontakt Norrbottens ombud vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg 3-7 april:

Agnes Szögi                      
070 520 40 66                    
agnes.szogi@socialdemokraterna.se

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email