-Fortsatt samverkan för fortsatt utveckling!

-Vi är både glada och stolta över att vi idag kan meddela att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Norrbotten fortsätter samverkan i landstinget. Det meddelar distriktsordförande för de respektive partierna ? Karin Åström, Christina Snell Lumio och Kristina Enholm efter att samverkansavtalet slutgiltigt fastställts.

-Självklart är det en seger för våra partier och politik. Men mest av allt ser vi det här som en seger för fortsatta satsningar på utveckling av hälso- och sjukvården och Norrbotten, understryker de tre distriktsordförandena.

-Vi har ju samarbetet under flera mandatperioder och gemensamt tagit många svåra frågor och beslut. Nu kan vi fortsätta våra gemensamma framtidssatsningar på  hälso- och sjukvård, regionalutveckling och kultur, understryker Karin Åström.

? Vi har gjort ett viktigt avtryck i denna samverkan som medborgarna i Norrbotten kommer att erfara, säger Christina Snell-Lumio, Vänsterpartiet. Kristina Enholm, Miljöpartiet betonar vikten av ett fortsatt rödgrönt samarbete.

-Det  är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. För oss handlar politiken om att säkra förutsättningarna för ett gott liv i hela Norrbotten, menar hon.

De tre distriktsordföranden, understryker tillsammans  några av de prioriterade områdena som de nu fastställt i det gemensamma programmet.

-Förutsättningen för en fortsatt stark utveckling i länet och hälso- och sjukvården är en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi, säger de bland annat om de prioriterade områdena i det gemensamma programmet.

 

facebook Twitter Email