Förarbetet för en större region fortgår

 

Under landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 juni krävde oppositionen en minoritetsåterremiss i frågan om ett förarbete för en större region mellan de fyra nordligaste länen. Oppositionen anser att frågan behöver utredas ytterligare, en uppfattning majoriteten inte delar.

? Oppositionen beter sig oansvarigt och slösar med skattemedel, det är ett slött och ytterst tvivelaktigt sätt att bedriva oppositionspolitik på. De måste kunna bedriva sin politik utan att blanda in landstingets sekretariat i frågan och ställa till med extra fullmäktige, säger Anders Öberg landstingsråd.

? Det som händer nu är att vi kommer att kalla till ett extra fullmäktigesammanträde under vecka 26 för att göra klart frågan före sommaren, det är en förutsättning för att arbetet i styrgruppen ska kunna påbörjas under hösten, säger Maria Stenberg landstingsråd.

De två socialdemokratiska landstingsråden poängterar båda vikten av att förberedelsearbetet får fortgå och konstaterar att oppositionens sätt att bedriva oppositionspolitik är ansvarslöst och visar på brist på respekt för demokratin och valresultatet.

? Det här är ingeting annat än slöseri med skattebetalarnas pengar och jag anser att oppositionspartierna behöver ta sig en rejäl funderare på hur effektivt de tycker att det är att förhala ärenden genom att ta till minoritetsåterremisser istället för att ägna sig åt seriös oppositionspolitik, säger Maria Stenberg avslutningsvis.

För mer information:

Maria Stenberg, landstingsråd
070-222 18 06

 Anders Öberg, landstingsråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email