För ett Sverige och Norrbotten som håller ihop

-Ett Sverige som håller ihop kräver att färre personer går arbetslösa och att färre barn faller ifrån i skolan. -Vi vet att är det något som kan dra isär ett land så är det när det offentliga inte klarar sina åtaganden mot medborgarna. Det sa Hannah Bergstedt, riksdagsledamot, Finansutskottet vid presentationen av regeringens budget under onsdagen.

I Sverige ser vi hur arbetslösheten är fortsatt hög ? högre än i många jämförbara länder. Men här ligger nu flera av våra stora utmaningar som kunskapsresultaten

som fallit i jämförelse med vår omvärld och över tid samtidigt som skillnaderna mellan skolorna växer.

-En annan för oss ödesdiger  utmaning är de bristande styrmedlen för att uppnå miljömålen. Prioriterat för oss är nu också arbetslöshetsförsäkringen som enligt OECD är den mest försvagade.

– Med de här utmaningarna har vi alltså fyra prioriterade områden och mål i budgeten: fler jobb och stärkt konkurrenskraft, jämlik skola med tid för varje elev, en hållbar framtid och ökad välfärd och trygghet, underströk Hannah Bergstedt i sin sammanfattning av regeringens budget och effekterna i Norrbotten och Sverige.

-Det viktigaste nu är att vi med de här budgetförslagen äntligen  kan sätta prägel på Sveriges utveckling och byta kurs i den ekonomiska politiken. Vi måste och ska vända utvecklingen på alla de här viktigaste områdena under den här mandatperioden, tillade hon och pekade för Norrbottens del både på ungdomsarbetslösheten och skola ? och kunskapsresultat.

Samlat budgetmaterial

facebook Twitter Email