Ett naturligt steg även för Norra Sverige!

-Med den tydliga regionutveckling vi sett såväl i Sverige som Europa under flera år känns detta som ett naturligt steg att ta, säger Fredrik Lundh Sammeli, distriktsordförande för Socialdemokraterna i en första kommentar till dagens besked från regionutredarna. Tillsammans med Britta Flinkfeldt, kommunalråd i Arjeplog och landstingsstyrelsen ordförande Maria Stenberg, välkomnar han beskedet att de fyra nordligaste länen föreslås bli en ny region från år 2019.

 – I grunden är detta en demokratifråga. Vem ska ha makten att styra över vår regionala utveckling och tillväxt, statliga tjänstemän eller folkvalda norrbottningar? För mig är svaret enkelt, med folkvalt styre kommer frågorna närmare medborgarna säger Fredrik Lundh Sammeli.

-Sveriges karta är sedan länge under förändring. Dagens besked är en viktig signal att vi inte längre ska halta fram mellan gränser skapade av Axel Oxenstiernas och som de flesta myndigheter byggt om på sina egna sätt utan fokus på samarbete och samverkan med andra säger Fredrik Lundh Sammeli som ser styrkan i några få men mycket tydliga regioner.

-Som kommunalråd i en av landets minsta kommuner ser jag dagligen hur dagens strukturer begränsar oss. Vi har viktiga samarbeten och utvecklingsprojekt över länsgränserna, vilket är besvärligt säger Britta Flinkfeldt och är samtidigt tydlig med att myndighetssverige nu bör få tydliga uppdrag att både samordna sina verksamheter och säkerställa lokal närvaro över hela landet.

 – Samarbeten och nya möjligheter kan inte styras av hur myndigheterna valt att rita sina kartor utan av invånarnas behov, vilket är särskilt viktigt i de små kommunerna som idag riskerar att helt bli utan statlig verksamhet och service, säger Britta Flinkfeldt.

– Hela landet måste få förutsättningar att klara utmaningarna inom välfärden, inte bara nu utan också framöver betonar Maria Stenberg och pekar på Umeå Universitetssjukhus och de investeringskrav den snabba

utvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer. Om alla ska få en likvärdig vård och tillgång till moderna behandlingsmetoder måste vi vara flera i en region, inte färre.

-Nu får vi mer muskler i det gemensamma arbetet för gemensamma lösningar. Både ur ekonomisk och organisatorisk synpunkt är det idag nödvändigt och mer effektivt att samordna, menar Maria Stenberg.

Regionfrågan handlar såklart om hälso- och sjukvård men där finns redan idag ett starkt samarbete att stå på och vidareutveckla. Det är inte minst på områden som tillväxt, arbetsmarknad, utbildning, kommunikationer och infrastruktur vi kommer kunna se den stora betydelsen är trion överens om. 

-Jag är helt övertygad om att vi kan åstadkomma mer i samarbete med varandra i regionen men vi blir också en tyngre aktör i dragkampen med de tre stora befolkningstäta storstadsregioner som idag dominerar de statliga satsningarna och sätter en stor del av den nationella agendan säger Fredrik Lundh Sammeli.

Samtidigt som de ser dagens förslag till bildning av Region Norra Sverige som början på något nytt är de också övertygade om att mycket blir precis som det alltid varit.

– Jag är Arjeplogsbo i hjärtat, och jag har också varit Göteborgare. Den känslan försvinner inte oavsett vad en administrativ region heter. Jag tror alla identifierar sig med den ort där de har sitt hem, sitt jobb, går skola- ja kort ? har sin vardag, säger Britta Flinkfeldt.

För mer information
Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten                         
Presskontakt, Camilla Friberg 076 762 23 22   

Maria Stenberg
Landstingsstyrelsens ordförande (S)
070 222 18  06

Britta Flinkfeldt
Kommunalråd Arjeplog
Ordförande Kommunförbundet Norrbotten
070 635 84 44

För mer information:

 Frågor och svar 

 Debattsvar Fredrik Lundh Sammeli  

(Svar på fröppet brev från Moderaterna/Linda Frohm) -Måndag 7 mars Kuriren)

facebook Twitter Email