Ett försvar som är bredare folkligt förankrat

Tommy Nyström, ombud vid Socialdemokraternas kongress från Gällivare argumenterade i debatten hårt för att den allmänna värnplikten ska återinföras med argument om rekrytering till försvaret, vikten av ett hemvärn och positiv effekt på antalet arbetstillfällen. Kongressens ställningstagande blev att Sverige ska ha ett försvar med bred folklig förankring.

– Det är ett litet steg i rätt riktning, även om jag hade velat att kongressen skulle ha tagit ett större steg, säger Tommy Nyström, ombud vid Socialdemokraternas kongress från Gällivare.

– Idag är det är en katastrofal utveckling vi upplever idag med rekryteringen av personal till det svenska försvaret. Visst är hemvärnet en otroligt viktig del i totalförsvaret men utan en rekryteringsbas likt allmän värnplikt så går vi sotdöden till mötes. Det hjälper inte med att vi i Hemvärnet får bästa tänkbara utrustning när rekryteringen inte fungerar, sa Tommy Nyström i debatten.

– Med en allmän värnplikt för både kvinnor och män så skapar vi ett folkligt förankrat försvar. Vi skapar förutom en bra personalrekryteringsbas även en hel del civila arbetstillfällen som vi kommer att behöva för att uppnå en del av målet på halverad arbetslöshet, sa Tommy Nyström i debatten.

För mer information eller kontakt Norrbottens ombud vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg 3-7 april

Agnes Szögi                      
070 520 40 66                    
agnes.szogi@socialdemokraterna.se

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email