Ersättning utlovas till tvångsteriliserade

Folkhälsominister Gabriel Wikström har låtit meddela att de personer som blivit tvångssteriliserade skall komma att få ersättning för det övergrepp som staten tvingat dem till.

? Det är ett välkommet besked från den socialdemokratiskt ledda regeringen, säger Hannah Bergstedt, en av de socialdemokratiska riksdagsledamöter som aktivt drivit på i frågan.

Tidigare fungerade lagstiftningen så att den som erhöll könskorrigerande behandling var tvungen att genomgå tvångssterilisering. Gick personen inte med på det fick man inte adekvat vård och inte heller justera det juridiska könet.

? Frågan om kompensation handlar inte i huvudsak om pengar, det blir väldigt tydligt i det samtal jag haft med dem som drabbats. Utan en upprättelse för de övergrepp man ställts inför där man tvingats välja mellan vård och möjligheten att bli förälder, säger Hannah Bergstedt som också suttit i styrelsen för HBTs.

? Jag är glad att vår regering hörsammat kraven på att ge de som utsatts för detta en upprättelse. Det gör det möjligt för sår att börja läka säger Hannah Bergstedt avslutningsvis.

För mer information:

Hannah Bergstedt, riksdagsledamot
070-639 19 17

 

 

 

facebook Twitter Email