-En vass satsning på jobb och tillväxt!

Jobben, jobben och åter jobben är i fokus iSocialdemokraternas vårmotion. I norrbotten presenterades Socialdemokraternas ekonomiska alternativ av Presentationen av Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och riksdagsledamot (S) tillsammans med Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S).
? Vår budget är en vass satsning med fokus på jobben, jobben och jobben. Det område där den nuvarande regeringen verkar ha gett upp, sa Karin Åström och konstaterade vidare att den nuvarande regeringen totalt har misslyckats
med att bekämpa arbetslösheten.

– Arbetslösheten, och särskilt ungdomsarbetslösheten, ökar. I Norrbotten står cirka 3 500 ungdomar utan arbete, sa hon och lyfte exempel på några av förslagen. 
– Till exempel våra satsningar på utbildningskontrakt, utbildningsvikariat och traineeplatser.
– Vi måste ha nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Vi måste göra riktade insatser som verkligen ger effekt. Företagen behöver arbetskraft men unga går arbetslösa för att de inte har rätt utbildning. Då måste vi satsa resurser på att ge dem rätt utbildning, sa Hannah Bergstedt som
– Utbildningsvikariat så att fast anställda kan vara lediga för studier medan arbetslösafår vikariat. Det har fungerat väldigt bra där det har provats. Det leder till kompetenshöjning och till att fler får en chans på arbetsmarknaden, understryker Hannah Bergstedt.

– Traineeplatser behövs inom både den privata och den offentliga sektorn. Det här skulle verkligen behövas i Norrbotten om vi ska klara generationsväxlingen de närmaste åren när så många går i pension, sa Hannah Bergstedt.
– Vi socialdemokrater vill ge kommunerna 700 miljoner kronor till att skapa treveckors feriejobb för alla skolungdomar från årskurs 9 till och med sista året på gymnasiet. Utan extra insatser är det få kommuner som har råd, tillägger hon..

– Vi tappar mycket i jämförelse med övriga norden när det gäller forskning, sade Karin Åström som motiv för de satsningar som finns med i socialdemokraternas vårbudget motion.
– En statlig riskkapitalfond för små och medelstora företag inom industri och tjänstesektorn är viktigt för de norrbottniska företagarna, menar hon.

? Vi finansierar detta genom att avskaffa två av den nuvarande regeringens reformer som har kostat mycket pengar men bara haft marginella effekter på sysselsättningen. Att återinföra full restaurangmoms ger 5,4 miljarder kronor och att slopa rabatten på arbetsgivaravgiften för anställda under 25 år ger 15 miljarder kronor, tillade Karin Åström avslutningsvis.

Läs mer om budgetmotionen

 

 

facebook Twitter Email