-En seger för demokratin!

-Ett mycket glädjande beslut och ett bra besked till verksamheten så här inför semesterperioden! Det säger landstingsråden Maria Stenberg och Anders Öberg om Förvaltningsdomstolens beslut att avslå Sjukvårdspartiets och Kennet Backgårds överklagan av fullmäktiges beslut den 29 december 2014.

 Vid det extra landstingsfullmäktige valdes Maria Stenberg till landstingsstyrelsens ordförande  – en post som Kenneth Backgård efter flera omröstningar och voteringar vid novembermötet tagit på sig.

-Det är en naturligtvis en lättnad för verksamheten att veta vilken politisk ledning och inriktning som leder organisationen. Men det är också en väldig viktig seger för politiken och demokratin, menar Anders Öberg och säger tillsammans med Maria Stenberg att förvaltningsdomstolens besked understryker politikens och de folkvaldas roll.

-För demokratin är det viktigt att det inte är juridiken som styr vilka som vilka som ska leda i folkvalda församlingar som landstinget. Idag har vi en rödgrön majoritet i landstinget och Socialdemokraterna är det största partiet då är det enligt folkviljan att vi har ledarskapet, säger de.

Förvaltningsdomstolens beslut

Maria Stenberg
Landstingsråd (S)
070 222 18 06

Anders Öberg
Landstingsråd (S)
070 609 35 63

facebook Twitter Email