En minister och en regeringsförklaring för Norrbotten

– Det är mycket bra att Sven-Erik Bucht blir minister med ansvar för landsbygdsfrågorna i näringsdepartementet. Det kommer att ha stor betydelse för Norrbottens möjligheter att få gehör för sina frågor. Grattis till Sven-Erik, men framförallt till Norrbotten, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot.

– Den samlade förändringen av politiken som regeringsförklaringen innehåller är positivt för Norrbotten, inte minst den nya näringspolitiken, investeringar i exportbefrämjande åtgärder och upprustning av järnvägsnätet och investeringar i strategiskinfrastruktur. Upprustningen och förstärkningen av bostadspolitiken kommer också att vara viktigt för att vi ska kunna åtgärda den brist på bostäder vi ser i flera delar av vårt län, säger Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot.

– Jag är mycket stolt över att vi efter 8 år med en högerregering, nu kan bilda en socialdemokratiskt ledd regering där norrbottningen Sven-Erik Bucht ingår, säger  också Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

– Det är glädjande för vårt län att Sven-Erik Bucht blir  minister med ansvar för landsbygdsfrågorna i näringsdepartementet. Han är den fjärde norrbottningen som tar plats i regeringen i modern tid. Det är bra för Sverige och det är framförallt bra för Norrbotten, säger Karin Åström.

– För Norrbotten kommer det att vara en fördel med en minister som kommer från länet, känner till våra problem och möjligheter, som förstår hur Sveriges norra delar fungerar när det gäller näringsliv såväl som kommunerna och välfärden, understryker hon.

– Äntligen kommer byggandet av norrbotniabanan att påbörjas. Den stora betydelsen av detta går inte att enkelt beskrivas, annat än att det kommer att påverka i generationer framåt, säger Leif Pettersson, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot.

– När vi nu har en regering som prioriterar välfärden och en minister från länet  med ansvar för landsbygdsfrågorna så inger det hopp för vårt län som består av mycket landsbygd och många små kommuner, understryker också Hannah Bergstedt (S), riksdagsledamot.

För mer information:

Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot,
070 ? 639 19 17

Leif Pettersson
Riksdagsledamot
070 ? 606 98 40

Alla ministrar: 

Regeringsförklaringen: 

facebook Twitter Email