-Det krävs stalig närvaro i hela landet!

Pressmeddelande

-Det är bra att skatteverket tar ansvar och inväntar den nya regeringens uppdrag till Statskontoret. Det säger riksdagsledamot Hannah Bergstedt, ledamot i skatteutskottet med anledning av att Skatteverket nu drar tillbaka sitt förslag till flytt från nio orter.

Den Socialdemokratiska regeringen har redan tidigare aviserat att de vill se ett helhetsperspektiv på var de statliga jobben finns i landet. Nu ger civilminister Ardalan Shekarabi och regeringen Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att framöver kunna styra lokaliseringen hårdare. 

– Regeringen styr inte exakt vart verksamhet ska finnas, det vore ministerstyre, men det är uppenbart att regeringen har en annan syn på hur service och tillgänglighet i hela landet och då vore det oklokt att genomföra nedläggningarna innan statskontoret gjort en översyn, understryker  Hannah Bergstedt, ledamot i Skatteutskottet och skatteverkets insynsråd.

   Skatteverkets presssmeddelande för kännedom  

För mer information
Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Skatteutskottet
070 639 19 17

facebook Twitter Email