-Den växande barnfattigdomen i länet kräver insatser!

– För oss är ett av de viktigaste politiska målen att vården är behovsstyrd och rättvist fördelad! Det säger landstingspolitikerna Maria Burström, (s) Jörgen Naalisvaaara, (mp) och Glenn Berggård, (v) om det gemensamma kravet att göra akut- och jourvård avgiftsfri  för barn t o m  19 år gratis i Norrbotten.

Det är i samband med landstingsfullmäktige onsdag 21 och torsdag 22 november som de nya avgifterna för vård inom Norrbottens läns landsting fastställs. För landstinget innebär den avgiftsfria vården för barn upp till 20 år en kostnad på 6,8 miljoner.

-Antalet barn som lever inom den s k fattigdomsgränsen har ökat markant också i Norrbotten de senaste åren. Idag är det över 4 500  barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. För dem kan ett jourbesök med recept innebära en oöverstiglig extra kostnad. Det är familjer som tvingas välja bort läkarbesök för mat på bordet! Det säger Maria Burström och konstaterar tllsammans med Jörgen Naalisvaara och Glenn Berggård att det nu är viktigt för alla politiskt styrda organ att slå till bromsarna för att inte öka orättvisorna ytterligare.

– I Norrbotten får vården aldrig bli styrd av plånboken utan människors behov, säger de och understryker med det också motivet till det gemensamma kravet.

– Kostnaden på 6,8 miljoner kronor ska ses som en investering i barns hälsa, tillägger  de tre företrädarna för samarbetspartierna s, v och mp i landstinget.

Det var så sent som 2004 som ordinarie avgift för besök vid akut och jourmottagningar på s k jourtid infördes för alla ? även barn. 2012 ligger den på 270 kronor för läkarbesök och 100 kronor för annat besök.

 För mer information
Maria Burström (s)                                                        )
073 034 76 06 

Glenn Berggård (v)
 070 665 04 44
                                                           
Jörgen Naalisvaara (mp)
070 626 54 72

facebook Twitter Email