Den olagliga lastbilstrafiken försämrar järnvägens konkurrenskraft

Leif Pettersson (S) riksdagsledamot debatterade i riksdagsdebatt kring förutsättningar att flytta transporter från lastbil till järnväg när regeringen är så passiv gentemot den olagliga lastbilstrafiken

– Jag tycker att regeringens passivitet visar att de inte förstått vad som krävs för att skapa förutsättningar för miljömässiga transporter. Konsekvenserna av den olagliga lastbilstrafiken är att transporter som egentligen är lämpade för järnväg blir utelämnad till lastbilstrafik, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Det verkar som om regeringen inte ser så allvarligt på den olagliga lastbilstrafiken efter de ändå tänker avreglera den. Jag hoppas både för branschen och för de som jobbar i åkerinäringen att regeringen tänker om och plockar bort den olagliga lastbilstrafiken, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Green Cargo håller just nu på med att minska sin personalstyrka och avveckla terminalen bl a i Kalix. Orsaken företaget självt anger är att man inte klarar konkurrensen med den olagliga inrikestrafiken på lastbil. Efter ministerns minst sagt uppseendeväckande uttalanden här i riksdagen att cabotagetrafiken borde avregleras, frågade Leif Pettersson, riksdagsledamot i trafikutskottet, om regeringen vill att mer av godstrafiken bör flyttas över på väg i stället för järnväg?

Länk till debatten

Länk till interpellationen

facebook Twitter Email