”Dödens” väg måste göras trafiksäker – nu!

Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet lyfte i en debatt med Catharina Elmsäter Svärd (M) nödvändigheten av att rusta upp E10an och göra den trafiksäker.

– Väg E10 är en av de farligaste vägarna i vårt land. Särskilt gäller det sträckorna Gällivare?Kiruna och Morjärv?Gyljen. I Trafikverkets planering ligger trafiksäkerhetsåtgärder och därav följande ombyggnader av vägen långt fram. När nu samhällen ska flyttas och tillväxten samtidigt är stor i området kommer trycket på vägen att öka drastiskt. Risken att förlora fler människoliv efter denna väg är påtaglig, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Det här är en fråga om trafiksäkerhet. Trafiken på vägen har ökat. Två stora samhällen ska rivas och flyttas. Det är en akut situation som kräver åtgärder omedelbart.  Jag uppmanar ministern att ta sitt förnuft tillfånga och åtgärda E10an så fort som möjligt, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

Chatarina Elmsäter Svärds svar var att återkomma senare med besked om E10an.

Länk till debatten

Länk till interpellationen om E10an

facebook Twitter Email