Budgeten ger mer än 280 miljoner till länets kommuner

-Regeringens investeringar i det som bygger Sverige starkt ger tydliga effekter också i Norrbotten.- I det Sverige vi nu bygger ska fler jobba, skolresultaten vändas, klimatutsläppen minska och välfärden rustas! Det säger riksdagsledamöterna Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli om det budgetförslag som de tillsammans presenterade på måndagen i Luleå.

-Sveriges utveckling har under många år gått åt fel håll, arbetslösheten har ökat och skolresultaten sjungit.
-Vi löser inte arbetslösheten, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar, betonar de och pekar på huvudinriktningen i förslaget.

– För att klara utmaningarna måste vi nu investera i bostäder och infrastruktur, i kunskap och konkurrenskraft, i omställningen till ett hållbart samhälle.

I budgetförslaget har regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samverkan med Vänsterpartiet prioriterat reformer för drygt 24 miljarder kronor för 2016. Sammanlagt med de  20 miljarder kronor som aviserades i vårbudgeten innebär det investeringar på totalt 46 miljarder .

För länets kommuner innebär det en uppskattad effekt på över en kvartsmiljard när man ser dagens budget tillsammans satsningar vi redan presenterade i vårbudgeten.

-Det här bygger naturligtvis på väldigt tuffa prioriteringar, säger Fredrik Lundh Sammeli och understryker tillsammans med Hannah Bergstedt vikten av att ta ansvar för landets ekonomi.

-En hållbar utveckling måste bygga på en stabil ekonomi och då är det nödvändigt att steg för steg minska underskottet.

-För oss som norrbottningar är det också framgångar att nu ha en regering som ser hela landet och där våra villkor och förutsättningar också får utrymme i den nationella politiken. Norrbotniabanan, bredbandsutbyggnad, samhällsservice-

för att bara nämna tre viktiga områden, sammanfattar Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt, det budgetförslag som regeringspartierna nu vill se förverkligat.

Sammanfattning investeringar och reformer

?    Investeringar för jobb

En av regeringens viktigaste uppgifter är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Regeringens jobbagenda består av tre delar: investeringar för framtiden i bostäder, klimatomställning och infrastruktur, en aktiv närings- och innovationspolitik för fler och växande företag samt investeringar i kompetens och matchning.

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska finnas i agendan.

?     Investeringar i skolan

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. För att vända kunskapsresultaten i skolan och förbättra likvärdigheten föreslår regeringen satsningar på höjda lärarlöner och stärkt fortbildning för lärare samt på bättre möjligheter till utveckling i de skolor som har störst utmaningar. Reformerna bygger vidare på regeringens tidigare satsningar, exempelvis för fler anställda i lågstadiet.

?   Reformer för ökad välfärd och trygghet

Sverige ska vara ett land präglat av jämställdhet, rättvisa och gemensamt ansvarstagande. Regeringen föreslår därför ett flertal reformer för att svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass som bland annat tar sikte på att förbättra kvinnors hälsa. Bland reformerna finns även sänkt skatt för pensionärer, en avskaffad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, ökad trygghet och möjligheter för alla barn samt höjd föräldrapenning på grundnivå.

BILAGA
Budgeten i sammanfattning 

För mer information
Fredrik Lundh Sammeli
Riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten

För kontakt:
Camilla Friberg
076 762 23 22

Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
070 639 18 17

 

facebook Twitter Email