Bra att landstingets utredning kring SSU är klar

– Den utredning som landstinget beställt från KPMG är nu klar och visar på ett mycket tråkigt resultat. Utredningen visar att SSU medvetet har lämnat felaktiga underlag för ledarutbildningsbidraget. Det har inneburit att SSU har fått för mycket pengar utbetalt till sig, säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

– Jag upprepar det som jag tidigare har sagt, att medvetet fuska till sig pengar till sin verksamhet är inte acceptabelt, säger Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

 – SSU måste och kommer omgående se till att pengarna betalas tillbaka till landstinget, säger Karin Åström , ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten. 

– Jag vill understryka att det är SSU själv som polisanmält frågan och även tog initiativet till landstingets utredning. Detta för att SSU själv vill försöka ställa tillrätta de felaktigheter som de själv uppmärksammat. SSU har agerat seriöst genom att ta ansvar för att reda ut anklagelserna om bidragsfusk, säger Karin Åström , ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten. 

– Polisutredning som SSU själva tog initiativ till pågår. Dessutom kommer landstinget att polisanmäla frågan. Det är bra att polisen granskar och utreder brott. Jag spekulerar självklart inte i den utredningen, utan låter rättsprocessen ha sin gång, säger Karin Åström , ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

För mer information:
Karin Åström
Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten
070 ? 231 66 99

 

facebook Twitter Email