Borgs budget – hot mot trygghet och utveckling i vården!

-Visst ? satsningen på cancervård är glädjande ? och nödvändig! Vi har envist hävdat att sjukvården behöver mer. Satsningen i den borgerliga vårbudgeten kan ändå inte beskrivas som annat än väldigt, väldigt tunn. Det är bara en fjärdedel av vad vi socialdemokrater hade anslagit i höstens budgetomgång.

Det säger riksdagsledamot Maria Stenberg, kandidat till landstingsråd.

-Även utbildningssatsningarna prioriteras för lågt. Bristen på sjuksköterskor och specialistsköterskor – bl a barnmorskor ? är akut. Det brådskar med utbildningssatsningar och personalinvesteringar!, menar landstingsråd Kent Ögren och Maria Stenberg.

-När regeringen dessutom väljer att dra in på patientsäkerhet, tillgänglighet och framför allt resurserna till de allra svårast sjuka äldre patienterna är ett direkt hot mot allt det vi i Norrbotten prioriterar ? tillgänglighet och trygghet för den allra mest utsatta patientgruppen.

Det understryker Kent Ögren och tillägger:

-I ljuset av den borgerliga regeringens förslag framstår de borgerliga ledamöternas populistiska kritik av omstrukturering och samordning i Norrbotten i fullmäktigedebatten – dagen innan budgetpresentationen – som skrämmande ansvarslöst!

För mer information

Maria Stenberg
Riksdagsledamot(s)
Kandidat landstingsråd
070 222 18 06

Kent Ögren
Landstingsråd
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 528 71 92

 

facebook Twitter Email