Bidrag till glasögon för barn och unga från och med 1 mars

Alla barn ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin förmåga och kunna delta på egna villkor i skolan och på fritiden. Därför införs från och med den 1 mars bidrag för glasögon för barn i åldern 8-19 år.

 ? Det är oerhört glädjande att den här reformen nu träder i kraft. Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga eller familjens ekonomiska situation säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S) som under många år jobbat med frågan om barnfattigdom och som tidigare ansvarat för att vässa Socialdemokraternas egen politik på området.

 För att garantera att alla barn ska kunna få ekonomiskt stöd till glasögon avsätter regeringen 120 miljoner kronor per år från och med 2016 för att barn och unga i åldern 8?19 år ska få bidrag för glasögon. Förslaget innebär att landstinget ska lämna ett ekonomiskt bidrag för kostnad för glasögon till barn och unga mellan 8 och 19 år. Bidraget ska uppgå till 800 kr per person (om kostnaden är lägre ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden).

 ? Det är en viktig jämlikhetsåtgärd och reformen kommer att beröra så många som 12-13 procent av landets barn och unga, vilket motsvarar drygt 150 000 personer. En stark generell välfärd är en viktig del av den svenska modellen säger Fredrik Lundh Sammeli.

facebook Twitter Email